1

2

 

Chọn từ điển cần tra trong danh sách từ điển.
Để bật/tắt kiểu gõ tiếng Việt bạn bấm vào biểu tượng chữ E/V trong ô Tìm
Nhập từ hoặc nhóm từ vào ô tìm kiếm bấm nút "Tra từ" để xem nghĩa từ cần tra.

Học tiếng Bru Vân Kiều theo chủ đề